Thứ Năm, 13 tháng 4, 2023

Vẽ tranh lên rèm ống trúc tại xưởng sản xuất rèm ống trúc Sài Gòn

 Vẽ tranh lên rèm ống trúc tại xưởng sản xuất rèm ống trúc Sài Gòn